Pendidikan

 Kedudukan Presiden

 Kedudukan Presiden

Presiden adalah pemimpin sekaligus kepala Negara yang berhak membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada presiden

Dalam kedudukan selaku Kepala Negara Republik Indonesia, Presiden Indonesia mempunyai wewenang, kewajiban, dan hak yang ditetapkan dalam UUD 1945 diantaranya:

 1. Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas AL, AD, dan AU
 2. Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan Negara lain
 3. Menyatakan keadaan bahaya
 4. Mengangkat konsul dan duta. Dalam mengangkat duta atas pertimbangan DPR, menerima penempatan duta Negara lain atas pertimbangan DPR
 5. Memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD
 6. Berhak Mengajukan RUU kepada DPR dan menetapkan peraturan pemerintah
 7. Pengajuan tiga orang calon hakim konstitusi dan penetapan Sembilan orang anggota hakim konstitusi
 8. Pengangkatan dan pemberhentian anggota KY dan disetujui DPR
 9. Peresmian anggota BPK yang dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD
 10. Mengajukan RUU APBN untuk dibahas bersama DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD
 11. Berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang dalam kegentingan yang memaksa
 12. Pembahasan dan pemberian persetujuan atas RUU bersama DPR serta mengesahkan RUU
 13. Pengangkatan dan pemberhentian menteri-menteri
 14. Membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasehat dan pertimbangan kepada presiden
 15. Memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan UU
 16. Memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR
 17. Memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan MA
 18. Memegang teguh UUD dan menjalankan segala UU dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada bangsa dan Negara

sumber :

https://bloggermuslimah.id/jasa-penulisan-artikel/