Kontes Kecantikan dalam Islam

Kontes Kecantikan dalam Islam

Agama

Kontes Kecantikan dalam Islam   Islam adalah agama suci, ajarannya mengatur seluruh segi kehidupan manusia, dari hal-hal yang besar sampai yang sekecil-kecilnya, berdasarkan Al Qur’an dan Al Hadits. Segala sesuatu yang menimbulkan dan mengakibatkan kehinaan, kesengsaraan, kekecewaan, kerusuhan dan segala yang bersifat negatif dilarang oleh Allah SWT yang mana hal ini bersumber dari nafsu, demikian

Hukum berwudhu di dalam wc

Hukum berwudhu di dalam wc

Agama

Hukum berwudhu di dalam wc Hukum Berdzikir Hukum berdzikir (menyebut nama Allah) di dalam wc, Hukum membaca basmalah sebelum berwudhu, Mengenai hukum berdzikir (menyebut nama Allah) di dalam wc seperti menjawab adzan dan mengucap hamdalah saat bersin, maka telah terdapat khilaf (perbedaan pendapat) dalam hal ini. Ada pendapat yang menyatakan makruh, ini merupakan pendapat madzhab

Wanita Sholehah

Wanita Sholehah

Agama

Wanita Sholehah SENANG BERPUASA Allah swt berfirman,“ Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian puasa sebagaimana yang telah diwajibkan ke atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertaqwa.” ( Al Baqarah: 183 ) Rasulullah saw bersabda, ” Segala kebaikan anak Adam dilipatgandakan pahalanya sepuluh hingga tujuh ratus kali lipat. Allah swt berfirman,’ Kecuali puasa. Puasa

Doa akan tidur dan bangun tidur

Doa akan tidur dan bangun tidur

Agama

Doa akan tidur dan bangun tidur Diriwayatkan dari Abu Hurairah Ra, bahwa Rasulullah Saw bersabda, Sesungguhnya ketika manusia tidur, setan mengikat tengkuknya dengan tiga ikatan, yang diatasnya tertulis “Selamat malam, malam yang panjang bagimu, maka tidurlah sepuasmu, jangan kau bangun”. Ketika dia (manusia) terbangun dan menyebut Allah, maka lepaslah ikatan pertama. Dan ketika dia berwudlu,

Fungsi Hadits Terhadap Al Quran

Fungsi Hadits Terhadap Al Quran

Agama

Fungsi Hadits Terhadap Al Quran Pada dasarnya Hadis Nabi SAW adalah sejalan dengan Al-Qur’an, karena keduanya bersumber dari wahyu. Menurut Al-Syathibi, tidak ada satu pun permasalahan yang dibicarakan oleh Hadis kecuali maknanya telah ditunjukkan oleh Al-Qur’an, baik secara umum (ijmali) atau secara terperinci (tafshili). Lebih lanjut Al-Syathibi menegaskan, bahwa firman Allah di dalam surat Al-

Alasan Hadits sebagai Sumber Ajaran Islam

Alasan Hadits sebagai Sumber Ajaran Islam

Agama

Alasan Hadits sebagai Sumber Ajaran Islam Kedudukan Hadits di dalam Islam merupakan sumber ajaran dan sumber hukum Islam, sebagaimana halnya Al-Qur’an al-Karim. Oleh karenanya, untuk memahami ajaran dan hukum Islam, pengetahuan dan pemahaman terhadap Hadits merupakan suatu keharusan. Argumen dan dalil atas kesimpulan di atas dapat dirumuskan dalam empat hal, yaitu: Dalil pertama: Iman Beriman

KHUTBAH RASULULLAH PERIHAL DAJJAL

KHUTBAH RASULULLAH PERIHAL DAJJAL

Agama

KHUTBAH RASULULLAH PERIHAL DAJJAL PERIHAL DAJJAL Dari Abi Umamah Al-Bahiliy, beliau berkata: “Rasululah s.a.w telah berkhutbah di hadapan kami. Dalam khutbahnya itu Baginda banyak menyentuh masalah Dajjal. Baginda telah bersabda: “Sesungguhnya tidak ada fitnah (kerosakan) di muka bumi yang paling hebat selain daripada fitnah yang dibawa oleh Dajjal. Setiap Nabi yang diutus oleh Allah SWT

ASAL USUL AD-DAJJAL

ASAL USUL AD-DAJJAL

Agama

ASAL USUL AD-DAJJAL SEJARAH AD-DAJJAL Ada riwayat Muslim yang diterima dari Fatimah binti Qais mengatakan: “Saya telah mendengar muazzin Rasulullah s.a.w memanggil untuk solat. Saya pun pergi ke masjid dan solat bersama Rasulullah s.a.w. Selesai solat, Rasulullah s.a.w naik ke atas mimbar. Nampak semacam bergurau Baginda tertawa dan berkata: “Jangan ada yang bergerak. Hendaklah semua

Tahalul, Wukuf, Mudzalifah Aplikasinya Dalam Kehidupan Sehari-Hari

Tahalul, Wukuf, Mudzalifah Aplikasinya Dalam Kehidupan Sehari-Hari

Agama

Tahalul, Wukuf, Mudzalifah Aplikasinya Dalam Kehidupan Sehari-Hari Tahalul Pelayanan sosial secara individual. Tahalul adalah menggunting rambut bagi jamaah yang telah melakukan prosesi sai dalam umrah. Sai adalah bagaimana seorang individu dapat mencapai prestasi tertinggi di dlam bidang masing-masing. Sorang ilmuwan yang sai adalah ilmuwan yang dapat terus berprestasi dalam disiplin ilmunya sehingga menemukan teori-teri yang